Těsnící okenní fólie pro funkční připojovací spáry

 

 

Těsnící (parotěsné/paropropustné) fólie
pro montáž oken

Promyšlená kombinace řízení prostupu vlhkosti a dokonalé přilnavosti po obou stranách připojovací spáry. 
Požadovaná vnitřní těsnost a vnější propustnost jedním produktem díky variabilní hodnotě Sd. 
Výhodně. Rychle. Jednoduše. 

 

NOVINKA!

Fólie blaugelb DuoSL600
 

Fólie blaugelb DuoSL600  je speciální izolační fólie se samoregulačními vlastnostmi k utěsnění připojovacích spár oken a dveří. Obsahuje vrstvu textilie a celoplošnou samolepicí vrstvu. Zapracovaná okenní izolační fólie je schopna měnit svou hodnotu Sd (hodnota difúzního odporu) a tím při oboustranném použití (vnitřním i vnějším) regulovat propustnost vodní páry tak aby bylo celoročně zajištěno vysychání spáry. Fólie blaugelb DuoSL600 je těsná proti dešti hnanému větrem minimálně do tlaku 600 Pa a až 4 měsíce odolná proti UV záření. Je elastická a absorbuje pohyby stavebních dílů. Perforovaný krycí papír na celoplošně lepicí straně umožňuje snadnou aplikaci na podklad, aniž by bylo nutné dodatečně použít lepidlo na fólie. Pomocí samolepicího pruhu na straně textilie lze fólii blaugelb DuoSL600 přilepí také oboustranně. Samolepicí pruh na straně textilie je opatřen krycím papírem. Jelikož fólii blaugelb DuoSL600 lze použít uvnitř i venku, odpadá riziko záměny a nutnost nákladného skladování.                    Více informací v PDF

Fólie blaugelb DuoSL1050
Power Plus

Fólie blaugelb DuoSL1050 Power Plus má navzdory celoplošné lepicí ploše variabilní hodnotu Sd. Při vnitřním a vnějším použití tak může regulovat propustnost vodní páry, aby bylo celoročně zajištěno vysychání spáry. Izolační fólie je těsná proti hnanému dešti do tlaku 1050Pa a až 4 měsíce odolná proti UV záření.

 

Více informací v PDF

Fólie blaugelb DuoSL1050
Power One

Fólie blaugelb DuoSL1050 Power One je vysoce pevná celoplošně lepící okenní fólie s variabilní hodnotou Sd (hodnota difúzního odporu). Při použití z vnitřní a vnější strany připojovací spáry tak může regulovat propustnost vodní páry ve spáře.  Izolační fólie je těsná proti hnanému dešti do tlaku 1050Pa a odolná proti UV záření nejméně 12měsíců.

 

Více informací v PDF